De mooi gerevideerde 11387 in Berlin Hbf. De loc was van SBB Cargo. The beautiful refurbished 11387 in Berlin Hbf. This is a former SBB Cargo loco. Die schöne hauptuntersuchte 11387 in Berlin Hbf. Dies ist eine ehemalige SBB Cargo Lok.
Deze korte trein was geen probleem voor de 11387. This short train wasn’t a problem for the 11387. Dieser kurze Zug war kein Problem für die 11387.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
De 11387 (482 387-2) met DPE 31396 van Basel SBB naar Neustrelitz Hbf in Sechtem. The 11387 (482 387-2) with DPE 31396 from Basel SBB to Neustrelitz Hbf in Sechtem. Die 11387 (482 387-2) mit DPE 31396 von Basel SBB nach Neustrelitz Hbf in Sechtem.
Het restaurantrijtuig 61 85 88-94 202-8 is een EW-IV prototype. The restaurant carriage 61 85 88-94 202-8 is a class EW-IV prototype. Der Speisewagen 61 85 88-94 202-8 ist ein EW-IV Prototype.
De loc is van Trans Rail AG en wordt door IRSI ingezet. The loco is property of Trans Rail AG and she’s deployed bij IRSI. Die Lok ist Eigentum von Trans Rail AG und wird durch IRSI eingesetzt.
De complete trein met het Apm rijtuig achterop bij vertrek uit Berlin Hbf. The entire train with the Apm carraige in the rear part at de departure from Berlin Hbf. Der komplette Zug mit dem Apm Wagen am Schluß des Zuges bei der Ausfahrt aus Berlin Hbf.
International Rolling Stock Investment