De 193 644-2 in Brennero voor de buste van Carl von Etzel, de bouwer van de Brenner spoorlijn. The 193 644-2 in Brennero for the bust of Carl von Etzel, the constructor of the Brenner Railway. Die 193 644-2 in Brennero vor der Büste Carl von Etzels, der Erbauer der Brenner Eisenbahn.
De 193 644-2 met de ÖBB locs 1116 146 en 1016 021 in Brennero. The 193 644-2 with the ÖBB locos 1116 146 and 1016 021 in Brennero. Die 193 644-2 mit den ÖBB Loks 1116 146 und 1016 021 in Brennero.
De 193 644-2 is gehuurd van MRCE en het MRCE nummer is X4 E - 644. The 193 644-2 is leased from MRCE and the MRCE number is X4 E - 644. Die 193 644-2 ist gemietet von MRCE und die MRCE Nummer ist X4 E - 644.
De 193 644-2 met zusterloc 193 645-9 in Brennero. The 193 644-2 and sister loco 193 645-9 in Brennero. Die 193 644-2 und die Schwesterlok 193 645-9 in Brennero.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Deze E 412 is één van de eerste in de nieuwe Mercitalia Rail kleurstelling. This E 412 is one of the first in the new Mercitalia Rail livery. Dieser E 412 ist einer der ersten in den neuen Farben von Mercitalia Rail.
De loc is in Vado Ligure gebouwd bij ABB. The locomotive was built in Vado Ligure at ABB. Die Lokomotive wurde in Vado Ligure bei ABB gebaut.
De Mercitalia Rail 193 700 en de DB Cargo 193 307 in Wörgl Hbf. The Mercitalia Rail 193 700 and the DB Cargo 193 307 in Wörgl Hbf. Die Mercitalia Rail 193 700 und die DB Cargo 193 307 in Wörgl Hbf.
DB en FS werken hier weer samen in Kufstein met de 193 709 en de 193 310. DB and FS are working together again here in Kufstein with the 193 709 and the 193 310. DB und FS arbeiten hier in Kufstein mit der 193 709 und der 193 310 wieder zusammen.
De X4 E - 644, oftewel de 193 644 is in Brennero bezig met rangeren. The X4 E - 644, or the 193 644 is shunting in Brennero. Die X4 E - 644, bzw. die 193 644 rangiert in Brenner.
De 193 706 en de 193 708 in dubbeltractie in Kufstein. The 193 706 and the 193 708 in double traction in Kufstein. Die 193 706 und die 193 708 in Doppeltraktion in Kufstein.
Samen slepen de locs de intermodale trein door Tirol naar de Brenner en verder in Italië. Together, the locomotives haul the intermodal train through Tyrol to the Brenner and further into Italy. Gemeinsam ziehen die Lokomotiven den KV-Zug durch Tirol bis zum Brenner und weiter nach Italien.
De E 412 008 in de stromende regen voor de locloods in Brennero. The E 412 008 in the pouring rain in front of the locomotive shed in Brennero. Die E 412 008 im strömenden Regen vor dem Lokschuppen am Brenner.
En hier weer in Wörgl Hbf met de Mercitalia Rail 193 706 en de DB Cargo 193 310. And here again in Wörgl Hbf with the Mercitalia Rail 193 706 and the DB Cargo 193 310. Und hier nochmal in Wörgl Hbf mit der Mercitalia Rail 193 706 und der DB Cargo 193 310.
In Kufstein rijden beide locs voor Mercitalia Rail, de 193 710 en 705. In Kufstein both locomotives run for Mercitalia Rail, the 193 710 and 705. In Kufstein verkehren beide Lokomotiven für Mercitalia Rail, die 193 710 und 705.
De MRCE X4 E - 710 met 140 jaar Siemens Mobility reclame. The MRCE X4 E - 710 with 140 years of Siemens Mobility advertising. Die MRCE X4 E - 710 mit 140 Jahren Siemens Mobility Werbung.
De 193 709 komt door Rosenheim op weg naar München. The 193 709 passes through Rosenheim on its way to Munich. Die 193 709 fährt auf dem Weg nach München durch Rosenheim.