De 6416 in Susteren met een trein naar de DSM. The 6416 in Susteren with a train to the DSM. Die 6416 in Susteren vor einem Zug zur DSM.
De gele 1613 met zwarte DB logo's in de Waalhaven Zuid. The yellow 1613 with black DB logo's in the Waalport South. Die gelbe 1613 mit schwarzen DB Logo's im Waalhafen Süd.
De 1613, 6410, 6448, 6489, 1603, 6405, 1620 en de 1608 op een rij in de Waalhaven Zuid. The 1613, 6410, 6448, 6489, 1603, 6405, 1620 and the 1608 on a row in the Waalport South. Die 1613, 6410, 6448, 6489, 1603, 6405, 1620 und die 1608 auf einer Reihe im Waalhafen Süd.
De 6458 maakt deel uit van de Wegsleepdienst voor ProRail. The 6458 is a part of the towing service for ProRail. Die 6458 ist ein Teil des Wegschleppdienstes für ProRail.
De 6436 heeft pauze in Rotterdam Waalhaven Zuid. The 6436 has a break in Rotterdam Waalport South. Die 6436 hat eine Pause im Rotterdammer Waalhafen Süd.
De 1614 komt door Echt op weg naar Sittard. The 1614 passes Echt heading for Sittard. Die 1614 fährt durch Echt auf dem Weg nach Sittard.
De 6506 heeft een nieuw DB-jasje gekregen bij Shunter in de Waalhaven. The 6506 has got a new DB livery at Shunter in the Waalport. Die 6506 hat eine neue DB-Jacke bekommen bei Shunter im Waalhafen.
De 6451 heeft geen tekst meer op het rode vlak staan. De loc staat hier in de Waalhaven Zuid. The 6451 has no text on the red surface anymore. The loco stands here in the Waalport South. Die 6451 hat keinen Text mehr auf der roten Fläche stehen Die Lok steht hier im Waalhafen Süd.
De 1602 heeft in Venlo de 189 077-1 mee in opzending naar de Kijfhoek. The 1602 hauls in Venlo also the 189 077-1 to the Kijfhoek. Die 1602 hat in Venlo auch die 189 077-1 im Schlepp zum Kijfhoek.
In Terneuzen staan de RN 204 616-7 , de 6514, de 6512, de RN 204 626-6 en de RN 204 399-0. In Terneuzen are standing the RN 204 616- 7 , the 6514, the 6512, the RN 204 626-6 and the RN 204 399-0. In Terneuzen stehen die RN 204 616-7 , die 6514, die 6512, die RN 204 626-6 und die RN 204 399-0.
De 6510 is al aan de slag in Zeeuws Vlaanderen. Ze is hier bezig bij Cargill in Sas van Gent. The 6510 is already working in Zeeuws Vlaanderen. She's here busy at Cargill in Sas van Gent. Die 6510 ist schon im Einsatz in Zeeuws Vlaanderen. Sie ist hier beschäftigt bei Cargill in Sas van Gent.
De 6512 - 6510 - 6514 en de 6518 staan in Terneuzen om de RN 204 te vervangen. The 6512 - 6510 - 6514 and 6518 are standing in Terneuzen to replace the class RN 204. Die 6512 - 6510 - 6514 und 6518 stehen in Terneuzen um die Baureihe RN 204 zu ersetzen.
RN 204 399-0 heeft zondagse rust in Terneuzen. RN 204 399-0 has sundayrest in Terneuzen. RN 204 399-0 hat Sonntagsruhe in Terneuzen.
RN 204 616-7 staat eveneens in Terneuzen. RN 204 616-7 stands also in Terneuzen. RN 204 616-7 steht auch in Terneuzen.
De 6446, 6403 en de 6448 hebben de beladen ertstrein van de Maasvlakte hier naar Venlo gesleept. The 6446, 6403 and the 6448 have hauled the loaded oretrain from the Maasplane to Venlo. Die 6446, 6403 und die 6448 haben den beladenen Erzzug von der Maasfläche hier nach Venlo geschleppt.
6409 rangeert in Amersfoort. 6409 is shunting in Amersfoort. 6409 rangiert in Amersfoort
3030 staat voor het NedTrain Onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat. 3030 is standing in front of the NedTrain maintenance enterprise Amsterdam Zaanstreet. 3030 steht vor dem NedTrain Wartungswerk Amsterdam Zaanstraße.
6403 van Railion Nederland ziet er goed uit in de Railpro kleurstelling in Amersfoort. 6403 of Railion Netherlands look very good in the Railpro livery in Amersfoort. 6403 von Railion Niederlande sieht sehr gut aus in der Railpro Farbgebung in Amersfoort.
Kort nadat Railion Nederland was onstaan uit NS Cargo reed de 6507, hier in Sittard, zonder logo. Since Railion Netherlands was started out of NS Cargo was the 6507, here in Sittard, on track without a logo. Kurz nachdem Railion Niederlande aus NS Cargo enstanden war fuhr die 6507, hier in Sittard, ohne Logo rund.
De 6405 heeft een andere variant van de bestickering. Zij staat eveneens in Sittard. The 6405 has another variant of the livery. She's standing also in Sittard. Die 6405 hat eine andere Beschriftungsvariante. Auch Sie steht in Sittard.
6497 - 6501 en 6491 slepen een kolentrein door Dordrecht. De 6497 heeft witte frontseinen. 6497 - 6501 and 6491 are hauling a coaltrain through Dordrecht. The 6497 has white headlights. 6497 - 6501 und 6491 schleppen einen Kohlzug durch Dordrecht. Die 6497 hat ein weißes Spitzenlicht.
Een aparte 6400 is de 6512. Zij werd als enigste afgeleverd met witte hekken. Foto is genomen in Heerlen. A special class 6400 is the 6512. She was the only class 6400 who was delivred with white railings. Picture was taken in Heerlen. Eine besondere 6400 ist die 6512. Sie ist die einzigste Lok dieser Baureihe mit weißen Umläufen. Bild ist aufgenommen in Heerlen.
De 6431 heeft pas een revisie in Dessau gehad en is daar ook met witte hekken vandaan gekomen. Zij loopt hier Venlo binnen. The 6431 has gotten a grand overhaul in Dessau and she's also gotten white railings there. She's arriving here in Venlo. Die 6431 hat eine Hauptuntersuchung in Dessau unterganngen und Sie hat da auch weiße Umläufe bekommen. Sie fährt hier in Venlo ein.
De 6467 heeft hier bij Shunter in Rotterdam de nieuwste Railion bestickering gekregen evenals de vin (antenne) om in Duitsland te kunnen rangeren. The 6467 has gotten here at Shunter in Rotterdam the new Railion stickers and also the fin (antenna) for shunting in Germany. Die 6467 hat hier bei Shunter in Rotterdam die neue Railion Beschriftung und die Flosse (Antenne) für Rangierarbeiten in Deutschland bekommen.
De 1609 heeft de 6447 en de 6403 op sleeptouw in Amersfoort. The 1609 is hauling the 6447 and the 6403 in Amersfoort. Die 1609 hat die 6447 und die 6403 im Schlepp in Amersfoort.
De 1613 rijdt voorbij de 3030 in Amersfoort. The 1613 passes here the 3030 in Amersfoort. Die 1613 fährt hier in Amersfoort entlang des 3030.
RN 232 904-3 staat in de Waalhaven Zuid in Rotterdam. RN 232 904-3 is standing in the Waalharbour South in Rotterdam. RN 232 904-3 steht im Rotterdammer Waalhafen Süd.
1616 komt met de Dolomiettrein door Putten. 1616 is hauling the Dolomitetrain through Putten. 1616 schleppt den Dolomitzug durch Putten.
RN 232 902-7 baadt in de zon in Amersfoort. RN 232 902-7 is enjoying the sun in Amersfoort. RN 232 902-7 steht in der Sonne in Amersfoort.
6518 en NMBS 2558 rangeren samen om de omgeleide kalktrein in Heerlen. 6518 and NMBS 2558 are shunting together to the diverted limetrain in Heerlen. 6518 un SNCB 2558 umfahren zusammen den umgeleiteten Kalkzug in Heerlen.
2384 en 2210 bij sloper Dotremont in Maastricht Beatrixhaven. 2384 and 2210 at scrapyard Dotremont in Maastricht Beatrixport. 2384 und 2210 beim Schrotthändler Dotremont in Maastricht Beatrixhafen.
3024 is ook een ERMTS Testtrein en staat hier op Zwolle Rangeer. 3024 is also a ERMTS Testtrain and is standing here in Zwolle shunting yard. 3024 ist auch ein ERMTS Versuchszug und steht hier in Zwolle Rangierbahnhof.
Tot slot komt de 232 241-0 met een gastrein bij Horst-Sevenum. At the end is the 232 241-0 hauling a gastrain near Horst-Sevenum. Zum Schluß zieht die 232 241-0 einen Gaszug bei Horst-Sevenum.
De 6509 in de nieuwe DB Cargo look in Sittard. The 6509 in the new DB Cargo livery in Sittard. Die 6509 im neuen DB Cargo look in Sittard.
Terwijl de overige RN 204-en al uit Nederland weg zijn staat de RN 204 492-3 nog steeds in Venlo. While the other class RN 204 locos are out of the Netherlands is the RN 204 492-3 still standing in Venlo. Während die anderen Loks der Baureihe RN 204 schon aus den Niederlanden weg sind steht die RN 204 492-3 noch immer in Venlo.
De 6470 verlaat de Maasvlakte en heeft de Railion bestickering gekregen. The 6470 is leaving the Maasplain and she has gotten the Railion stickers. Die 6470 fährt von der Maasfläche ab und Sie hat die Railion Beschriftung bekommen.
Ook de rode 6454 heeft hier in Sittard de Railion bestickering. Also the red 6454, here in Sittard, has the Railion stickers. Auch die rote 6454, hier in Sittard, hat die Railion Beschriftung.
3033 rijdt een ERMTS proefrit bij Voerendaal. 3033 is making a ERMTS testdrive near Voerendaal. 3033 macht eine ERMTS Testfahrt bei Voerendaal.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern des Bildes
Twee kleur varianten bij de 6461 en de 6465 in Sittard. Two colour variants at the 6461 and the 6465 in Sittard. Zwei Farb Varianten bei der 6461 und der 6465 in Sittard.
De 303 als enigste in de Railion rood in Maastricht Beatrixhaven. The 303 is the only one in Railion red in Maastricht Beatrixport. Die 303 ist die einigste in Railion Rot in Maastricht Beatrixhafen.
232 241-0 staat in Venlo. 232 241-0 is standing in Venlo. 232 241-0 steht in Venlo.